Javna rasprava: Prerada vinogradarskog i vinskog otpada u prehrambene svrhe

Ocena uticaja inovativnog projekta: „PRERADE OTPADA OD VINOGRADARSKOG I VINSKOG OTPADA“ na životnu sredinu, prema zakonu RS. i zahtevima za ispunjavanje međunarodnih uslova radi učešća na međunarodnom fondu. Rasprava će se organizovati zbog Covid 19 na Facebook-u (https://www.facebook.com/ibolja.farkas ). Organizator rasprave je tim Tim Great Grape, Academic Prof. Dr Jelena Bošković, UPKS RS– udruženje. Učešće […]

Izborna skupština Udruženja poslovnih konsultanata Srbije

Udruženje poslovnih konsultanata Srbije (UPKS) održalo je redovnu izbornu Skupštinu, na kojoj je za predsednicu Upravnog odbora izabrana Aleksandra Hristov, direktorka Hristov consultinga, a za predsednika Skupštine Udruženja izabran je Danijel Tavčioski, samostalni konsultant. Na V sednici Skupštine UPKS, za dvogodišnji mandat članova UO, pored Aleksandre Hristov, izabrani su Andrija Gencel, samostalni konsultant, Dario Daničić, […]