B & S  CONSULTING” DOO je licencirana firma za pružanje usluga iz oblasti zaštite i to :

  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara

Dugogodišnje iskustvo zaposlenih, u oblasti organizacije i kontrole poslova zaštite (Zaštite na radu, Zaštite životne sredine i Zaštite od požara i eksplozija), kao i upravljanja rizicima stavili smo na raspolaganje korisnicima naših usluga.

Adresa

Naša adresa:

BALZAKOVA 9, NOVI SAD

Telefon: