Conseko d.o.o. Beograd se bavi solarnim tehnologijama, consultingom u oblasti upravljanja kvalitetom I farmacijom.