ID Consultants je lokalna konsultantska firma koja strateški saraduje sa SCALE Consultingom, BDO i kompanijom TNS Medium Gallup na podrucju bivše Jugoslavije, ali i regiona. Osnivac je gospodin Dejan Simić koji poseduje lokalno znanje tržišta, regulativnog okvira i poslovanja banaka i drugih finansijskih institucija. Mr. Dejan Simić je bio Direktor predstavništva medjunarodne pravne kancelarije CMS u Beogradu, Viceguverner Narodne Banke Srbije i Direktor Retaila u OTP banci AD Novi Sad. Osnovna delatnost ID Consultants se pored konsaltinga bankama u njihovom poslovanju, odnosi na razlicite segmente tržišnih analiza za finansijske institucije i analize kvaliteta njihog unutrašnjeg poslovanja kao i na projekte restrukturiranja zaduženih kompanija. Naše aktivnosti obuhvataju raznovrstan asortiman usluga bankama i drugim finansijskim insitucijama (lizing kompanijama, osiguravajucim kucama, itd.) u vidu poslovnih projekata u sledecim oblastima:

  • BUSINESS CONSULTING – u saradnji sa Scale Consulting Budimpešta
  • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA – u saradnji sa TNS Medium Gallup
  • POSLOVNO RESTRUKTURIRANJE ZADUŽENIH KOMPANIJA – u saradnji sa BDO

Adresa

Naša adresa:

ČOLAK ANTINA 9, BEOGRAD

Telefon: