MASMI Beograd je osnovan početkom 2001. godine. Istraživačka agencija, specijalizovana za istraživanja tržišta i istraživanja javnog mnjenja u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, a u saradnji sa MASMI Adriatica iz Zagreba pokriva teritorije Albanije, Kosova i Hrvatske.

MASMI Beograd je član ESOMAR-a i MSPA Europe.

Adresa

Naša adresa:

Balkanska 29, 11000 Beograd

Telefon: