TARAIC je kompanija regionalnog I lokalnog karaktera koja pruza usluge razvojnog konsaltinga javnim institucijama, nevladinim organizacijama I privatnim kompanijama u pripemama I implemantaciji razvoja programa I projekata koji u razvoju. Nase iskustvo se bazira na saradnji sa EU , kao I donatorskim projektima.

Adresa

Naša adresa:

NARODNOG FRONTA 73A/52, NOVI SAD

Telefon: