Walton International Search Associates je internacionalna kompanija osnovana 2002. godine sa centralom u Londonu. Walton International radi na pronalaženju i selekciji menadžerskog i ne menadžerskog kadra za internacionalne korporativne klijente. Kroz našu mrežu kancelarija i saradnika radimo za klijente širom Evrope.

Reputacija Walton International zasnovana je na dokazanom integritetu, poslovnoj etici i profesionalizmu. Naša posvećenost klijentu sastoji se od kvalitetnih profesionalnih usluga koje pružamo sa ponosom i kreativnošću

Adresa

Naša adresa:

Bulevar Arsenija Čarnojevića 52a / 17/ VI, Beograd

Telefon: