Javna rasprava: Prerada vinogradarskog i vinskog otpada u prehrambene svrhe

Javna rasprava: Prerada vinogradarskog i vinskog otpada u prehrambene svrhe

Ocena uticaja inovativnog projekta: „PRERADE OTPADA OD VINOGRADARSKOG I VINSKOG OTPADA“ na životnu sredinu, prema zakonu RS. i zahtevima za ispunjavanje međunarodnih uslova radi učešća na međunarodnom fondu.

Rasprava će se organizovati zbog Covid 19 na Facebook-u (https://www.facebook.com/ibolja.farkas ).

Organizator rasprave je tim Tim Great Grape, Academic Prof. Dr Jelena Bošković, UPKS RS– udruženje.

Učešće u raspravi je slobodno, sva pitanja se mogu poslati na sledeće adrese:
– jomikonsalting@gmail.com
– jelenaboskovic50@gmail.com
– infopuks@gmail.com
– office@hristovconsulting.com
– Jasna.mastilovic@gmail.com