O Udruženju poslovnih konsultanata Srbije:

Beograd, ulica Cara Lazara 5-7 (incentar)
Udruženje poslovnih konsultanata Srbije je udruženje osnovano 2009. godine čiji se članovi (preduzeća i pojedinci) profesionalno bave poslovnim konsaltingom.
Udruženje poslovnih konsultanata Srbije je od 2012. godine član Međunarodnog veća udruženja poslovnih konsultanata (ICMCI www.icmci.org ).

 

Udruženje je nastalo kao odgovor na sve veću potrebu privrede u Srbiji za kvalitetnim poslovnim konsaltingom, u cilju omogućavanja firmama da lakše pronađu i bolje iskoriste usluge konsultanata i tako unaprede svoje poslovanje.
Ciljevi i zadaci Udruženja su dobrovoljno udruživanje stručno i lično kvalifikovanih poslovnih konsultanata u svim oblastima delovanja, unapređivanje savetovanja svojih članova u njihovim poslovnim, stručnim i ekonomskim interesima, unapređivanje konsultantskih usluga, saradnja i zastupanje udruženja i njegovih članova pred organima, institucijama, privrednim grupama i stručnim udruženjima, briga o javnom predstavljanju kvalifikovanog savetovanja preduzeća, udruženja i njegovih članova.
Udruženje poslovnih konsultanata Srbije sarađuje sa Nacionalom agencijom za regionalni razvoj NARR, GIZ-om, EBRD BAS Programom za MSP sektor, Ministarstvom privrede, Privrednom komorom Srbije, te brojim domaćim i stranim udruženjima i institucijama.

UPKS Misija

UPKS promoviše dobru praksu i profesionalnu etiku u oblasti menadžment konsaltinga u Srbiji kroz procese sertifikacije, razvoja standarda, edukacije, razmene i razvoja profesionalnih resursa,uspostavljanja veza i mreža sa drugim organizacijama i javno zagovaranje za profesiju u svim sektorima u društvu.

UPKS članovi-ice

UPKS članovi i članice su pojedinci i preduzeća koje se bave menadžement konsaltingom. Sve o uslovima i procedurama za učlanjenje možete da pronađete na našoj web stranici.
Strateški ciljevi UPKS prema usvojenoj strategiji iz marta 2010.godine
a. Ciljevi usmereni na jačanje organizacije (jačanje institucionalnih kapaciteta UPKS za pružanje usluga svojim članovima kao i razvoj struktura, proizvoda i partnerstava koji doprinose strateškoj, programskoj i finansijskoj održivosti UPKS.
b. Ciljevi usmereni na afirmaciju i razvoj profesije (uvođenje i razvoj kvalitetnih, međunarodno priznatih profesionalnih standarda i sertifikata u menadžment konsaltingu, kao i osnaživanje veza između članova UPKS i korisnika konsalting usluga.

 

business1