• Uslovi kako neko postaje član definisani su statutom

Od trenutka kada neko želi da postane član procedura je sledeća:

  1. Popunjava se prijava za fizička lica ili ca pravna lica
  2. Kada član popuni prijavu

Ako je fizičko lice, potpisuje prijavu, prilaže CV i šalje na infoupks@gmail.com Ako je pravni lice, potpisuje prijavu, prilaže company profile i šalje na mail

  1. Članovi UO pregledaju prijavu i odlučuju većinom glasova o prijemu u članstvo
  2. Kada primimo člana obaveštavamo ga da je primljen i da članstvo počinje uplatom članarine.

 

Dokumenta