Izborna skupština UPKS

Udruženje poslovnih konsultanata Srbije (UPKS) održalo je redovnu izbornu Skupštinu, na kojoj je za predsednicu Upravnog odbora izabrana Aleksandra Hristov, direktorka Hristov consultinga, a za predsednika Skupštine Udruženja izabran je Danijel Tavčioski, samostalni konsultant. Na V sednici Skupštine UPKS, za dvogodišnji mandat članova UO, pored Aleksandre Hristov, izabrani su Andrija Gencel, samostalni konsultant, Dario Daničić, direktor Intema consultinga iz Beograda, Borislav Čubrilo, direktor BUS Computers iz Kikinde i Ljubiša Petrović, direktor agencije Smart Management Solutions .

Članovi Nadzornog odbora su Aleksandra Vladisavljević, direktorka konsultanske kuće BIZZ DOO, Iboja Farkaš, OR d.o.o. iz Novog Sada i Vladimir Pandurov, direktor agencije EU projekti. Aleksandra Hristov, koja je u prošlom sazivu obavljala funkciju predsednice Skupštine UPKS, istakla je da su ciljevi novog rukovodstva nastavak promovisanja vrednosti UPKSa i šansi koje ono pruža, motivisanje većeg broja konsultanata da se pridruže udruženju, kao i ostvarivanje punopravnog članstva u Međunarodnom veću udruženja poslovnih konsultanata (ICMCI). „UPKS je za 10 godina postojanja uspevalo da okuplja ljude od integriteta, da se održi kao organizacija koja je pridruženi član ICMCI krovne organizacije koja okuplja poslovne konsultante u 50 zemalja i predstavlja garanciju kvaliteta u pružanju usluga svojim klijentima “, navela je Hristov.

Novi predsednik skupštine UPKS Daniel Tavčioski ocenio je da postojanje ovakvog profesionalnog udruženja koje čuva standarde angažovanja upravo omogućava da profesija konsultanta bude reguliasna i insitucionalizovana. “Kao član upravljačkog tima UPKS želim da pokrenem inicijative za omasovljavanje naše profesije i udruženja. Legitimitet koji nam daje ICMCI je najbolja profesionalna osnova da izgradimo imidž struke i što je podjednako važno, da se kontinuirano povezujemo sa kolegama iz celog sveta”, rekao je Tavčioski.

Udruženje poslovnih konsultanata Srbije je pridruženi član Međunarodnog veća udruženja poslovnih konsultanata ICMCI, globalne organizacije koja okuplja najistaknutija udruženja poslovnih konsultanata širom sveta i dodeljuje CMC sertifikate koji su jedini međunarodno priznati brend namenjeni individualnim poslovnim savetnicima. Dodeljivanjem CMC sertifikata 2012. godine, Udruženje poslovnih konsultanata Srbije je prepoznato kao partner ICMCI u Srbiji. UPKS je u ovoj oblasti već ostvario zapažene rezultate pre svega kroz organizovanje CMC sertifikacije u Srbiji. Nova uprava UPKS planira da, u narednom dvogodišnjem mandatu, organizuje i svoj program CMC sertfikacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *